You don't have javascript enabled. Good luck with that.
نمایشگاه فعلی
بررسي پيش نويس قانون جامع صنعت نمايشگاهي كشور در نشست تخصصي انجمن نمايشگاه هاي ايران
چهار شنبه - 29 فروردین 1397 - ساعت 09:42
10

پیش نویس قانون جامع صنعت نمایشگاهی کشور در نشست تخصصی انجمن نمایشگاهی ایران با حضور جمعی از مدیران مراکز نمایشگاهی استان‌ها بررسی شد.

این پیش‌نویس سه ماه پیش نیز در نشست روسای مراکز، فعالان و دست‌اندرکاران صنعت نمایشگاهی کشور با حضور حسین اسفهبدی، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، قنبری مشاورعالی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران،میرظفرجویان معاون امور فنی و مهندسی این شرکت، سپاسدار دبیر انجمن مجریان نمایشگاهی و نلسون حضرتی رئیس انجمن نمایشگاه‌‌های ایران بررسی شده بود.

به طور کلی بررسی پیش‌نویس قانون جامع صنعت نمایشگاهی