You don't have javascript enabled. Good luck with that.
نمایشگاه فعلی
انتخاب شعار روز جهاني نمايشگاه‌ها
شنبه - 14 اردیبهشت 1398 - ساعت 09:13
46

روز جهانی نمایشگاه‌ها هر ساله در نخستین چهارشنبه ماه ژوئن برگزار می‌شود که امسال به دلیل تقارن با تعطیلات خرداد ماه درایران، این رویداد در روز ۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ مصادف با ۲۴ ماه مبارک رمضان گرامی داشته خواهد شد. از این رو سایت نمایشگاه های بین المللی تهران برای انتخاب بهترین ایده در خصوص شعار روز جهانی نمایشگاه ها فراخوان صادر کرد.

پیام‌های اصلی GED ۲۰۱۹ عبارتند از:

نمایشگاه‌ها یک صنعت بزرگ جهانی هستند

نمایشگاه‌ها یک راه موثر و پایدار برای انجام تجارت کسب و کار هستند

نمایشگاه‌ها