You don't have javascript enabled. Good luck with that.
نمایشگاه فعلی
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه
سه شنبه - 12 تیر 1397 - ساعت 12:40
36

بسمه تعالی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی سهامی خاص "شماره ثبت 4863"

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه روز یک شنبه مورخ 97/4/24 رأس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات شرکت  واقع در اراک - میدان امام خمینی(ره) حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت

تصویب صورتهای مالی سال 1396