You don't have javascript enabled. Good luck with that.
نمایشگاه فعلی
آثار شيوع كرونا در برگزاري رويدادها در شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان مركزي
سه شنبه - 15 تیر 1400 - ساعت 10:46
159

پاندمی کرونا علاوه بر ایجاد فاجعه انسانی تا کنون لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد جهان و همچنین به تبع آن اقتصاد کشور وارد آورده است و صنعت نمایشگاهی نیز از این لحاظ بزرگترین زیان تاریخ خود را متحمل گشته و با تداوم برگزار نشدن رویداد های نمایشگاهی ، نمایشگاه های استان نیز دچار مشکلات و خسارات جبران‌ناپذیری شده است. پر واضح است برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در دوران تحریم می‌تواند گشایش‌های زیادی را به همراه داشته باشد و با ایجاد پل ارتباطی میان تولید کنندگان،مصرف کنندگان و صادر کندگان  رونق اقتصادی به وجود آید.

شرکت نمایشگاه‌های