You don't have javascript enabled. Good luck with that.

هيأت مديره

7534
یک شنبه - 14 تیر 1394 - ساعت 11:52

آقای مهندس محمد صادق قائمی رئیس هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی
آقای مهندس علیرضا کریمی نایب رئیس هیأت مدیره شهرداری اراک
آقای مهندس محمود آقابیگلویی عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک
آقای مهندس حسینعلی اسلامی زاده عضو هیأت مدیره شرکت گیجین
آقای مهندس اسماعیل خانبلوکی عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن مصرف و اعتبار خدمات اداری و بازرگانی کارکنان استانداری استان مرکزی
آقای مهندس حسن قربانی عضو هیأت مدیره شرکت لجور
آقای مهندس مرتضی اسلامی زاده عضو هیأت مدیره