You don't have javascript enabled. Good luck with that.

هيأت مديره

6362
یک شنبه - 14 تیر 1394 - ساعت 11:52

آقای مهندس عالیخانی رئیس هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی
آقای مهندس تاجران نایب رئیس هیأت مدیره شهرداری اراک
آقای مهندس آقابیگلویی عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک
آقای مهندس حسینی عضو هیأت مدیره سازمان عمران شهرداری ساوه
آقای مهندس حیدری عضو هیأت مدیره تعاونی چند منظوره استانداری
آقای مهندس زمانی عضو هیأت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداران
آقای مهندس اسلامی زاده عضو هیأت مدیره شرکت گیجین