You don't have javascript enabled. Good luck with that.
نمایشگاه فعلی
افتتاح رسمي نمايشگاه هاي گل و گياه ، گلخانه ،  فضاي سبز و خدمات و مبلمان شهري
سه شنبه - 29 خرداد 1397 - ساعت 21:57
53

هفتمین نمایشگاه تخخصی گل و گیاه ، اولین نمایشگاه تخصصی گلخانه و فضای سبز و سومین نمایشگاه تخصصی خدمات و مبلمان شهری طی مراسمی امروز با حضور آقازاده استاندار مرکزی ، معاونین استاندار و جمعی از مدیران ارشد استان افتتاح گردید.

سید علی آقازاده در طی این مراسم بیان کرد این استان ظرفیت ارزشمندی در پرورش گل و گیاه دارد و در صورت توسعه و بهره برداری مناسب از این ظرفیت استان ، می توان زمینه اشتغالزایی پایدار و بهبود شرایط اقتصادی این خطه را رقم زد. 

هفتمین نمایشگاه تخخصی گل و گیاه