You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه

416
دو شنبه - 17 تیر 1398 - ساعت 10:31

بسمه تعالی

***تغییر تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه***

سهامداران محترم

با عنایت به تغییر تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی بدینوسیله اعلام میدارد تاریخ برگزاری مجمع عمومی متعاقبا اعلام می گردد.