You don't have javascript enabled. Good luck with that.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شركت

1117
شنبه - 19 تیر 1395 - ساعت 09:51

بسمه تعالی

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی سهامی خاص

"شماره ثبت 4863"

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه روز یکشنبه مورخ 95/04/27 رأس ساعت 10 صبح در سالن پارس شرکت واقع در اراک - میدان امام خمینی(ره) حضور بهم رسانند.

 

 

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت

2-    تصویب صورتهای مالی سال 1394

3-    انتخاب بازرسان  و حسابرس شرکت

4-    تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت

5-    سایر موارد

 

 هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی