You don't have javascript enabled. Good luck with that.

19 خرداد، روز جهاني نمايشگاه

1199
چهار شنبه - 19 خرداد 1395 - ساعت 08:31

روز 8 ژوئن برابر با نوزدهم خردادماه از سوی اتحادیه نمایشگاه‌های جهانی (UFI) به عنوان روز جهانی نمایشگاه شناخته می شود.
بزرگان صنعت نمایشگاهی سراسر دنیا، تعدادی زیادی از اعضای انجمن جهانی نمایشگاه ها و فعالان صنعت نمایشگاهی و همچنین تعدادی از دانشگاه های معتبر به منظور بسط و گسترش این صنعت و همچنین بالابردن سطح آگاهی مردم نسبت به صنعت نمایشگاهی از ابتدا تا ۱۹ خرداد که به همت انجمن جهانی نمایشگاه ها روز جهانی صنعت نمایشگاهی نامگذاری شده است، حمایت کامل خود را از نامگذاری این روز و فعالیت های مرتبط با تبلیغ این روز به عنوان روز جهانی صنعت نمایشگاهی اعلام کرده اند، و همین حمایت ها بوده است که سر منشاء بوجود آمدن این رخداد شده است.
روز جهانی صنعت نمایشگاهی تنها یک رویداد نیست، بلکه یک اعلان عمومی برای تمام علاقه مندان و فعالان صنعت نمایشگاهی برای ترویج صنعت نمایشگاهی و به اشتراک گذاشتن یک صدای واحد و منسجم است.
این ترکیبی از تمام تلاش های ما با هم است. شما به عنوان یک فرد، شرکت یا انجمن با یک فعالیت هرچند کوچک به عنوان بخشی از این صنعت می توانید یک تغییر بزرگ بوجود آورید. هر فعالیتی که در جهت ترویج این صنعت انجام دهید به تاثیر بیشتر روز جهانی صنعت نمایشگاهی، برای شناسایی این صنعت به دیگران کمک خواهد کرد. امروزه نمایشگاه ها یک صنعت بشمار می رود که تأثیر بسیاری بر رونق اقتصادی شهرها و تحول صنعتی و اقتصادی کشورها خواهد داشت. اهمیت نمایشگاه ها به عنوان اهرم توسعه صادرات و عامل توسعه پایدار، نقش مهمی در برندسازی شهری، توسعه گردشگری، تقویت زیرساخت های شهری و توفیق اقتصادی شهرها دارد.
با توجه اهمیت نمایشگاه به عنوان یک حرفه و تأثیر آن در زمینه های مختلف جامعه بشری امروز، لازم است زیرساخت های بهینه برای برگزاری نمایشگاه به عنوان یک رویداد اقتصادی، تقویت شده و نگاه ویژه ای به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تولیدات ملی انجام شود.

منبع : خبرگزاری ایمنا