You don't have javascript enabled. Good luck with that.

پيام مدير عامل

4167
دو شنبه - 1 تیر 1394 - ساعت 16:03

"بعونک یا لطیف"

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

           گلبانگ سربلندی برآسمان توان زد

خوشبختم که حضور در نمایشگاه بین المللی استان مرکزی همزمان با خروج از ظالمانه ترین تحریم های تاریخ و شکستن محاصره اقتصادی میهن عزیزمان همراه گشته.

صنعت نمایشگاه ابزاری کارآمد در اقتصاد تولید محور و حلقه ای واسط میان تولید و بازرگانی است، تقویت این صنعت به مثابه نزدیکی و همراهی بیشتر این دو بخش خواهد بود.

امیدوارم حضورم در این برهه تاریخی در این جایگاه موجبات خیر و پیشرفت بوده و در رشد و شکوفایی اقتصاد استان عزیزمان سهمی به خود اختصاص دهیم.

این برادر کوچکتان به سوی همه تلاشگران عرصه تولید ، کارآفرینان قهرمان ، مدیران توانمند ، همکاران پرتلاش و مسئولین دلسوز استان دست یاری خویش را گشوده و آماده تعاملی سازنده است. باشد که با هم به همتی بلند گذشته ها را بگذاریم و در ساختن آینده ای سزاوار مردم شرافتمند این سرزمین پاک نقشی بیافرینیم.

مهدی جهانمیرزایی

94/10/27