You don't have javascript enabled. Good luck with that.

اولين جشنواره هنر و موسيقي

929
دو شنبه - 21 بهمن 1398 - ساعت 14:14

نخستین جشنواره هنر و موسیقی استان مرکزی به مدت 5 روز از ۲۲ لغایت ۲۷ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی برگزارمی شود. در این جشنواره آموزشگاه های موسیقی، نقاشی و صنایع دستی توانمندی های خود را به نمایش خواهند که در این جشنواره با مشارکت بخش خصوصی و با مجور و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی برپا خواهد شد. این رویداد هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای علاقه مندان است، شایان ذکر است این جشنواره با مشارکت آموزشگاه های موسیقی ، نقاشی، صنایع دستی ، فنی و حرفه ای، هنرهای تجسمی و نگارخانه ها برپاخواهد شد و در ۱۰ غرفه نیز آلبوم های موسیقی رونمایی خواهد شد.